Porsche 924 Turbo (Motor mag.)

  1751 

Porsche 924S (Fr.)

  1582 

Porsche 924S (Autocar mag., 02/1986)

  1734 

Porsche 924 vs Corvette vs Pontiac TransAm vs Chevrolet Monza Spyder vs Dodge D150 vs Saab Turbo vs Mazda Cosmo vs Ford Thunderbird (Car & Driver mag., 11/1977)

  3311